Region Östergötland

Krisen i vården kan vändas – M och KD redo att ta över

[2018-06-08]

Under fredagen presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland ett gemensamt förslag på strategisk plan med treårsbudget 2019-2021. Oppositionsledningen betonade den allvarliga situationen för den östgötska sjukvården med långa vårdköer, stängda vårdplatser och en blödande ekonomi – samtidigt som man med förslag kring hur krisen kan mötas meddelade att de är redo att ta över efter höstens val.

– Vi är djupt oroade över den situation Region Östergötland befinner sig i just nu. När nu mandatperioden går mot sitt slut kan vi konstatera att de flesta kurvor pekar åt fel håll, samtidigt som den politiska oförmågan att ta sig an problemen varit påtaglig. Region Östergötland behöver ett nytt ledarskap och Moderaterna och Kristdemokraterna erbjuder ett erfaret lag som är redo att ta över. Vi är stolta över att i den här budgeten kunna presentera konkreta förslag för att ta oss ur vårdkrisen och för att göra Östergötland till ett ännu bättre län att leva och verka i, säger Marie Morell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

– Vår högsta prioritet inom hälso- och sjukvården är att kapa vårdköerna, att vårdplatser öppnas igen och att värna våra medarbetare genom bättre villkor och möjligheter. Vi satsar bland annat 40 miljoner kronor på en generell höjning av ob-tilläggen för vårdens medarbetare. Det måste löna sig att arbeta när andra är lediga. Vi vet också att vårdcentralerna utgör en grundstomme i sjukvården och satsar därför exempelvis på fler ST-tjänster i primärvården, säger Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– I vår budget fortsätter vi också att komma med konkreta förslag för ett stärkt regionalt tillväxtarbete. Vi har valt att särskilt lyfta fram en satsning på Ung företagsamhet då vi vet att företagandet är lågt i Östergötland i jämförelse med övriga landet, särskilt när det gäller unga. Endast 4 procent av länets unga klassas som företagsamma, det är den lägsta nivån i hela landet. I budgeten satsar vi också ytterligare på att stärka regionens arbete med besöksnäringen, den snabbast växande näringen i Sverige, som skapar många nya jobb, inte minst till personer med utländsk bakgrund och unga, säger Per Larsson (KD), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Kollektivtrafiken är viktig för en väl fungerande region – som ser till hela länet. För att kollektivtrafiken på landsbygden ska vara ett attraktivt sätt att resa är det viktigt att hitta en god nivå med tillräckligt täta avgångar. Vi vill därför genomföra en riktad satsning, med utökat antal avgångar för kollektivtrafik på några strategiskt viktiga landsbygdslinjer, på försök under några år för att se om tätare avgångar skulle ge resultat i antalet resande. Vi avsätter också extra pengar till att, tillsammans med kommunerna, utveckla ett väl genomtänkt system för skolresor i hela länet, säger Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Budgeten i sin helhet samt pressbild finns här > > >