Region Östergötland

KD presenterar rapport: Dags att landa i helikopterfrågan

[2018-08-28]

Idag presenterar Kristdemokraterna en rapport om behovet och nyttan med en ambulanshelikopter. Sydöstra sjukvårdsregionen, som innefattar Östergötland, Jönköpings- och Kalmar län, har idag inte tillgång till en egen ambulanshelikopter. Det vill Kristdemokraterna ändra på!

Flera statliga utredningar och Region Östergötlands egen rapport visar på nyttan och behovet av en ambulanshelikopter. En helikopter kan vara i luften inom 5 min och marschfarten är ca 240-280 km/h. Den kan vara på skadeplats 10 mil bort inom 20-25 min. Är läkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt, vid t.ex. trauma, stroke, akut hjärtinfarkt m.m. vilket naturligtvis kan vara livsavgörande. Är patienten svårt skadad kan den behöva flygas direkt till specialistsjukhus vilket sparar tid och även det kan vara livsavgörande.

- Det finns flera internationella studier som visar att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att rehabiliteringstider kan kortas och att fler personer kan återgå till produktivt arbete. Det gäller till exempel stroke och trauma, där en snabb transport av patienten till specialistbehandling har en direkt inverkan på patientens chanser att återhämta sig, säger Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland.

Kristdemokraterna föreslår att sjukvårdsregionen går samman och ansluter sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA), som redan idag driver ambulanshelikopterverksamhet till Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Uppsala. Den beräknade kostnaden för en gemensam anslutning till Svensk Luftambulans för sydöstra sjukvårdsregionen uppskattas till ca 40 miljoner kronor per år och antalet uppdrag uppskattas till 1400. Det ger en snittkostnad på 28 500 kr per uppdrag, vilket ska jämföras med exempelvis Region Östergötland som under 2017 hade en snittkostnad på 95 000 kr/helikopteruppdrag.

- Idag måste vi hyra in helikoptrar från annat håll, men det är inte alltid någon finns tillgänglig eller annan prioritering kan göras. En egen ambulanshelikopter stationerad i vår sjukvårdsregion är en effektivare och bättre lösning vid en allvarlig olycka eller för att snabbt göra en patienttransport, säger Maria Frisk regionråd Region Jönköpings län.

Kristdemokraterna i Region Östergötland lämnade under 2017 in en motion med förslaget att Sydöstra sjukvårdsregionen ska ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA). Trots att omfattande utredningsmaterial redan fanns, som fastslog behovet av en ambulanshelikopter, blev beslutet vid regionfullmäktige i april 2018 att ”rekommendera ytterligare en utredning.” Denna har nu påbörjats och utredningen beräknas vara klar under november 2018.

- Även om den nu pågående utredningen kan visa på positiva effekter av att investera i en ambulanshelikopter finns inga garantier för att detta kommer genomföras. Hittills har inte övriga partier tagit genomförda utredningar på allvar. Med Kristdemokraterna i regeringsställning i våra tre regioner efter valet är vi garanten för att en egen ambulanshelikopter i sjukvårdsregionen blir verklighet. Det är hög tid att landa i helikopterfrågan!, avslutar Gudrun Brunegård, oppositionsråd, Kalmar läns landsting.

Läs rapporten i sin helhet här: http://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/files/2018/08/180828_rapport-dags-att-landa-i-helikopterfragan.pdf

För ytterligare kommentarer:
Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland, 0702-88 21 34
Maria Frisk, regionråd Region Jönköpings län, 0706-99 40 17
Gudrun Brunegård, oppositionsråd, Kalmar läns landsting, 0705-81 52 78