Region Östergötland

KD presenterar: Startpaket Stångådalsbanan

[2018-08-30]

Den senaste tiden har det återigen varit negativa nyheter kring det för arbetspendling och tillväxt viktiga järnvägsstråket Linköping-Kalmar. Det står klart att sträckan behöver få ökad prioritet från Region Östergötland och Östgötatrafiken.

Kristdemokraterna presenterar därför nu Startpaket Stångådalsbanan, som ett första steg för att utveckla tågtrafiken Linköping-Kalmar.

- Kristdemokraterna i Region Östergötland har under mandatperioden 2014-2018 på flera olika sätt arbetat för att den östgötska politiken ska prioritera Stångådalsbanan högre. Vår motion i frågan ledde till en av mandatperiodens längsta och mest intensiva debatter. Dessvärre avslog den s-ledda majoriteten motionen, men Kristdemokraterna fortsätter att driva på i denna viktiga tillväxtfråga, säger Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland.

- Därför presenterar nu Kristdemokraterna ”Startpaket Stångådalsbanan”, med ett antal åtgärder som vi kan genomföra direkt, när vi förhoppningsvis är med och styr Region Östergötland efter valet, fortsätter Lena Käcker Johansson, ledamot i regionfullmäktige.

1) Utöka med ytterligare en tågavgång in mot Linköping på morgonen. För att skapa bättre förutsättningar för invånarna i exempelvis Kisa och Rimforsa att arbetspendla med tåg in till centrala Linköping, behövs ytterligare en tågavång på morgonen in till Linköping. För den som bor i Kisa eller Rimforsa och arbetar i centrala Linköping finns inget snabbare pendlingsalternativ än att åka tåg direkt in till Linköpings Resecentrum. Dessutom är tåg det utan konkurrens bekvämaste färdmedlet vid pendling, med de bästa möjligheterna att arbeta under resan.

2) Utöka med ytterligare en tågavgång från Linköping på eftermiddagen. På samma sätt krävs ytterligare en tågavång ut från Linköping på eftermiddagen, för att göra det möjligt för tågpendlarna från exempelvis Rimforsa och Kisa att smidigt ta sig hem efter jobbet på eftermiddagen.

3) Inför ett tågstopp i Sturefors. Sturefors, strax söder om Linköping, är en växande ort, där såväl småhus som lägenheter just nu byggs. Befolkningen ökar, och antalet personer som behöver pendla in till centrala Linköping för arbete, studier och fritidsaktiviteter växer. Samtidigt växer stora bostadsområden upp längs vägen från Sturefors in mot Linköping, bl.a. Harvestad och södra Ullstämma. Det gör att biltrafiken ökar på Brokindsleden och bussarna från Sturefors in mot Linköping tar upp nya resenärer längs vägen. Att som Stureforsbo kunna välja tåget som pendlingsalternativ in till centrala Linköping, gör det inte bara snabbare och bekvämare för den boende i Sturefors att ta sig in till Linköping, utan kan också bidra till minskad biltrafik på Brokindsleden och ge mer plats på befintliga bussar för alla nya påstigande i exempelvis Harvestad och Ullstämma. Ett tågstopp fanns tidigare i Sturefors och tågoperatören Kalmar länstrafik har uttryckt sig beredda att stanna och samtidigt förklarat att ett kort stopp i Sturefors inte kommer att behöva förlänga restiden för resenärer från Kalmar län och södra Östergötland. Det enda som behövs nu är klartecken från Region Östergötland och Östgötatrafiken! Det vill vi från Kristdemokraterna ge.

4) Gör det möjligt att resa till och från Vimmerby med Östgötatrafikens biljetter. Vimmerby, i norra Kalmar län, är en viktig pendlingsort för boende i såväl Kisa som Rimforsa. Samtidigt finns behov för många Vimmerbybor att ta sig till såväl orterna i Kinda kommun som in till Linköping. På samma sätt som det är möjligt att åka pendeltåg från och till Tranås i norra Jönköpings län med Östgötatrafikens biljetter, borde det vara möjligt att åka på Stångådalsbanan till och från Vimmerby med Östgötatrafikens biljetter.

- Kristdemokraterna har fortfarande uppfattningen att Region Östergötland bör göra mer kraftfulla politiska ageranden gentemot Trafikverket i syfte att säkra en upprustning av Stångådalsbanan. Det är vår tydliga ambition att fortsätta driva den linjen under kommande mandatperiod. Det ”Startpaket Stångådalsbanan”, som vi presenterar nu, är dock alla förslag vi kan genomföra här i regionen direkt i början av mandatperioden 2018-2022, avslutar Per Larsson och Lena Käcker Johansson.

För ytterligare kommentarer:
Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland, 0702-88 21 34