Region Östergötland

Ersättning till sjuksköterskor brinner inne

[2019-11-13]

I dag har regionstyrelsen fattat beslut om hur den så kallade 24sju-bonusen för sjuksköterskor ska ersättas. Beslutet innebär en satsning om 40 miljoner kronor på särskilt yrkesskickliga medarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper

Moderaterna och Kristdemokraterna hade ett alternativt yrkande som innebar att vi även ville få en höjning av OB-tillägget samt att den nuvarande bonusen skulle förlängas till dess att en ny modell är på plats. I och med dagens beslut så kommer ersättning som borde kommit sjuksköterskorna till del "brinna inne" under fem månader.

- Moderaterna och Kristdemokraterna har förordat ett höjt tillägg på obekväm arbetstid (OB-tillägg) under lång tid. Det fanns även med i det yrkande som hela fullmäktige biföll för ett år sedan. Vi är mycket oroliga för att vi kommer att tappa viktiga medarbetare inom 24sju-verksamheten, säger Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

- Att ta bort en ersättning som funnits under flera år och inte ersätta den omedelbart utan vänta i fem månader känns väldigt osäkert i den sköra situation vi befinner oss i just nu. Därför yrkade vi på att den så kallade 24sju-bonusen skulle förlängas till dess att en ny modell finns på plats, säger Stefan Redéen (KD), ledamot i regionstyrelsen.

- Vi är självklart för att det avtal som finns med Vårdförbundet kring särskilt yrkesskickliga ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Men vi anser att detta bör kombineras med ett höjt OB-tillägg, avslutar Marie Morell.

För ytterligare information:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00

Stefan Redén (KD), 0702-34 26 39