Region Östergötland

Dags att gå från ord till handling: Hög tid att landa i helikopterfrågan

[2018-04-11]

Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Regionstyrelsen behandlar imorgon Kristdemokraternas motion om att de tre länen i sydöstra sjukvårdsregionen tillsammans ska investera i en ambulanshelikopter. Koalition för Östergötlands förslag till svar, vilket slutligen beslutas på regionfullmäktige, är att rekommendera en fördjupad förstudie och utreda förutsättningarna för ett införande av en ambulanshelikopter. En välkommen svängning från ett tidigare nej, men risken är stor att det blir ytterligare en i raden av flera utredningar utan några garantier för ett genomförande. Kristdemokraterna menar att det är hög tid att landa i helikopterfrågan.

Sydöstra sjukvårdsregionen - som innefattar Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län – har idag ingen egen ambulanshelikopter. Därför lämnade Kristdemokraterna en motion för snart ett år sedan med förslag att sjukvårdsregionen investerar i en ambulanshelikopter för mer jämlik vård.

Region Östergötland och sydöstra sjukvårdsregionen är idag en vit fläck på kartan över ambulanshelikoptrar. Även om det är glädjande att majoriteten har svängt från att tidigare helt avfärda vår motion, till att nu åtminstone erkänna att det är en viktig och aktuell fråga, kan vi konstatera att deras förslag innebär ytterligare en förstudie och utredning. Det finns redan ett flertal utredningar, både statliga och Region Östergötlands egna, som tydligt visar på behovet av tillgång till en egen ambulanshelikopter, säger Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare.

Medborgare som bor långt ifrån Universitetssjukhuset i Linköping, där huvuddelen av den avancerade specialistsjukvården ges, har idag inte samma förutsättningar att få den vård de behöver. Exempelvis hinner inte en vägambulans köra från t.ex. Tyrislöt i skärgården till Linköping i sådan tid att den akuta behandlingen av en stor stroke kan sättas in.

Idag måste vi hyra in helikopter från annat håll, men det är inte alltid någon finns tillgänglig eller annan prioritering kan göras. En egen ambulanshelikopter stationerad i vår sjukvårdsregion är en effektivare och bättre lösning vid en allvarlig olycka eller för att snabbt göra en patienttransport, fortsätter Lena Käcker Johansson, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionfullmäktige.

- Region Östergötlands egen utredning om ambulanshelikopter, som togs fram under 2015, ställer sig positiv till att, tillsammans med övriga län i sjukvårdsregionen, ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans, säger Liselotte Fager, tjänstgörande ersättare vid torsdagens regionstyrelse.

Det är dags att landa i helikopterfrågan och säkerställa en snabb, jämlik och säker vård för våra medborgare, avslutar Per, Lena och Liselotte.

För ytterligare kommentarer:

Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare, 0702-88 21 34

Lena Käcker Johansson, ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionfullmäktige, 0709-96 25 96

Liselotte Fager, ersättare regionstyrelsen, 0760-48 14 90