Region Östergötland

Akut omtag krävs för Region Östergötland

[2018-08-29]

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland: Underskotten i sjukvården fortsätter att växa, liksom vårdköerna. När regionstyrelsen idag sammanträder kräver Moderaterna och Kristdemokraterna akut omtag för att vända utvecklingen. 

– Det är uppenbart att den politiska majoriteten tappat greppet om situationen i Region Östergötland. Det gör oss djupt oroade. Sjukvården går med kraftiga ekonomiska underskott samtidigt som vårdköerna bara växer. Moderaterna och Kristdemokraterna har länge krävt omtag och kommit med en rad konkreta åtgärder, dessvärre utan att få gehör från den S-ledda majoriteten, säger Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

– Situationen blir allt mer ohållbar. Nyligen har exempelvis åtgärder fått vidtas för att köerna för cancerpatienter är allt för långa och patienter från Motala kommer att få åka till Norrköping istället. Vi fortsätter att lägga fram förslag för att vända utvecklingen. Vi kräver därför idag, åter igen, en extern analys av Region Östergötlands nuläge samt vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att långsiktigt nå balans i ekonomi och verksamhet, säger Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.

– Ett av de områden som återkommande anges som problem för vården är operationsplanering samt planering av flöden i vården. Vi ser det som mycket angeläget att snabbt få hjälp och stöd med att hitta verktyg för detta och föreslår därför en omedelbar inventering av vilka investeringar eller upphandlingar som behövs, exempelvis i digitala stödverktyg för att skapa bättre processer och flöden i vården. Vi tror inte att det finns några enkla lösningar för att vända utvecklingen, men det duger inte att blunda för problemen längre, avslutar Marie Morell.

För ytterligare kommentarer:
Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33