Landstinget i Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Politiker i Hälso-och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av en god hälso- och sjukvård tillgodoses, inom de ramar regionfullmäktige beslutar om.

Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och sjukvård och beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från både regionsägda och externa vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en god hälsa hos befolkningen. Det gör nämnden genom att lyfta fram och prioritera särskilda områden. Varje år görs särskilda behovsanalyser som är ett underlag för politiska uppdrag till vårdgivarna. Vårdgivarna gör i sin tur beskrivningar av hur man bedömer sig kunna utföra uppdraget. Därefter fattar nämnden beslut om prioritering och fördelning av resurser och skriver avtal med alla vårdgivare. Nämnden gör också uppföljningar för att se till att beslut och överenskomna avtal genomförs.

Nämnden har också möjlighet att finansiera särskilda informations- och kampanjinsatser som riktas direkt till befolkningen.

För att öka det demokratiska inflytandet i hälso- och sjukvårdsnämnden finns beredningar inrättade under nämnden, där dialog förs med olika grupper och organisationer i samhället.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 17 ledamöter och 11 ersättare. 

Presidium

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande, som bildar presidiet. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium utgörs av:

Kaisa Karro (S), ordförande
Rebecca Hägg (S), regionråd, 1:e vice ordförande
Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd, 2:e vice ordförande  
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd, 3:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.

Nämndsekreterare: Christina Blomqvist


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Kaisa Karro Karro, Kaisa Ordförande Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Rebecca Hägg Hägg, Rebecca 1:e vice ordförande Socialdemokraterna Linköping
Bild på Fredrik Sjöstrand Sjöstrand, Fredrik 2:e vice ordförande Moderaterna Linköping
Bild på Torbjörn Holmqvist Holmqvist, Torbjörn 3:e vice ordförande Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Carola Andersson Andersson, Carola Ledamot Centerpartiet Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Nicklas Andersson Andersson, Nicklas Ledamot Socialdemokraterna Linköping
Bild på Jessica Eek Eek, Jessica Ledamot Vänsterpartiet Linköping
Bild på Catarina Engström Engström, Catarina Ledamot Miljöpartiet Motala, Finspång
Bild på Christina Hasselrot Hasselrot, Christina Ledamot Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Christina Nilsson Nilsson, Christina Ledamot Sverigedemokraterna Linköping
Bild på Torolf Nilzén Nilzén, Torolf Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Britt Olauson Olauson, Britt Ledamot Socialdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Jörgen Olofsson Olofsson, Jörgen Ledamot Moderaterna Norrköping
Bild på Ulla Ordell Ordell, Ulla Ledamot Moderaterna Motala, Finspång
Bild på Madelaine Pavlidis Pavlidis, Madelaine Ledamot Liberalerna Linköping
Bild på Stefan Redéen Redéen, Stefan Ledamot Kristdemokraterna Linköping
Bild på Efat Saiady Saiady, Efat Ledamot Socialdemokraterna Linköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Monika Broman Broman, Monika Ersättare Liberalerna Linköping
Bild på Klas Corbelius Corbelius, Klas Ersättare Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Eva Cox Cox, Eva Ersättare Moderaterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Jane Ericsson Ericsson, Jane Ersättare Sverigedemokraterna
Bild på Yvonne Gustafsson Gustafsson, Yvonne Ersättare Socialdemokraterna Ödeshög, Ydre, Boxholm, Mjölby, Vadstena
Bild på Hildegard  Jarskog Jarskog, Hildegard Ersättare Miljöpartiet Norrköping
Bild på Lena Käcker Johansson Käcker Johansson, Lena Ersättare Kristdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Anders Monemar Monemar, Anders Ersättare Centerpartiet Linköping
Bild på Jan Sundin Sundin, Jan Ersättare Socialdemokraterna Linköping
Bild på John Weinerhall Weinerhall, John Ersättare Moderaterna
Bild på Birgitta Wessman-Thyrsson Wessman-Thyrsson, Birgitta Ersättare Socialdemokraterna Norrköping

Kontakt

Bild på Christina Blomqvist

Christina Blomqvist

Nämndsekreterare, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

010-103 71 13

e-post