Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Politiker i Hälso-och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av en god hälso- och sjukvård tillgodoses, inom de ramar regionfullmäktige beslutar om.

Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och sjukvård och beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från både regionsägda och externa vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en god hälsa hos befolkningen. Det gör nämnden genom att lyfta fram och prioritera särskilda områden. Vid behov utförs särskilda behovsanalyser som är ett underlag för politiska uppdrag till vårdgivarna. Vårdgivarna gör i sin tur beskrivningar av hur man bedömer sig kunna utföra uppdraget. Därefter fattar nämnden beslut om prioritering och fördelning av resurser och skriver avtal med alla vårdgivare. Nämnden gör också uppföljningar för att se till att beslut och överenskomna avtal genomförs.

Nämnden har också möjlighet att finansiera särskilda informations- och kampanjinsatser som riktas direkt till befolkningen.

För att öka det demokratiska inflytandet i hälso- och sjukvårdsnämnden finns beredningar inrättade under nämnden, där dialog förs med olika grupper och organisationer i samhället.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 17 ledamöter och 11 ersättare. 

Presidium

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande, som bildar presidiet. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium utgörs av:

Torbjörn Holmqvist (S), ordförande
Helena Balthammar (S), regionråd, 1:e vice ordförande
Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd, 2:e vice ordförande  
Kerstin Sjöberg (C), regionråd, 3:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.

Nämndsekreterare: Christina Blomqvist


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Torbjörn Holmqvist Holmqvist, Torbjörn Ordförande Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Helena Balthammar Balthammar, Helena 1:e vice ordförande Socialdemokraterna Linköping
Bild på Fredrik Sjöstrand Sjöstrand, Fredrik 2:e vice ordförande Moderaterna Linköping
Bild på Kerstin Sjöberg Sjöberg, Kerstin 3:e vice ordförande Centerpartiet Norrköping
Bild på Ellen Aguirre Aguirre, Ellen Ledamot Socialdemokraterna Linköping
Bild på Monika Broman Broman, Monika Ledamot Liberalerna Linköping
Bild på Klas Corbelius Corbelius, Klas Ledamot Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Catarina Engström Engström, Catarina Ledamot Miljöpartiet Motala, Finspång
Bild på Jane Ericsson Ericsson, Jane Ledamot Sverigedemokraterna Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping
Bild på Per-Arne Fall Fall, Per-Arne Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Lena Käcker Johansson Käcker Johansson, Lena Ledamot Kristdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Christina Nilsson Nilsson, Christina Ledamot Sverigedemokraterna Linköping
Bild på Britt Olauson Olauson, Britt Ledamot Socialdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Mona Olsson Olsson, Mona Ledamot Vänsterpartiet Norrköping
Bild på Ulla Ordell Ordell, Ulla Ledamot Moderaterna Motala, Finspång
Bild på Oscar Strömblad Strömblad, Oscar Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Birgitta Waern Waern, Birgitta Ledamot Kristdemokraterna Linköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Carola Andersson Andersson, Carola Ersättare Centerpartiet Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Nicklas Andersson Andersson, Nicklas Ersättare Socialdemokraterna Linköping
Bild på Marja Bergström Bergström, Marja Ersättare Vänsterpartiet Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping
Bild på Eva Cox Cox, Eva Ersättare Moderaterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Eva Hermansson Hermansson, Eva Ersättare Moderaterna Norrköping
Bild på Hildegard  Jarskog Jarskog, Hildegard Ersättare Miljöpartiet Norrköping
Bild på Lise-Lotte Lindgren Lindgren, Lise-Lotte Ersättare Linköping
Bild på Madelaine Pavlidis Pavlidis, Madelaine Ersättare Liberalerna Linköping
Bild på Roger Sandström Sandström, Roger Ersättare Centerpartiet Norrköping
Bild på Anna Swärd Swärd, Anna Ersättare Kristdemokraterna Norrköping
Bild på Birgitta Wessman-Thyrsson Wessman-Thyrsson, Birgitta Ersättare Socialdemokraterna Norrköping

Kontakt

Bild på Christina Blomqvist

Christina Blomqvist

Nämndsekreterare, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

010-103 71 13

e-post