Region Östergötland

Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa

Beredningen ska verka för att Region Östergötland inom sina olika ansvarsområden skapar samhälleliga förutsättningar och bidrar med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning.

Beredningen ska följa och utvärdera regionens arbete med folkhälsa och bistå med kunskapsunderlag.

Beredningen ska verka för att Östgötakommissionens resultat i form av kunskapsunderlag och förslag till utgångspunkter, mål samt rekommendationer för ökad hälsa bereds och utvecklas i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer, som exempelvis näringslivet och civilsamhället.

 

Beredningen består av elva ledamöter.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Anita Jernberger Jernberger, Anita Ordförande Liberalerna Norrköping
Bild på Elvira Wibeck Wibeck, Elvira Vice ordförande Kristdemokraterna Norrköping
Bild på Ritha Andersson Andersson, Ritha Ledamot Moderaterna Motala Finspång
Bild på Bengt Cete Cete, Bengt Ledamot Miljöpartiet Norrköping
Bild på Camilla Egberth Egberth, Camilla Ledamot Socialdemokraterna
Bild på Lilibet Gustafsson Gustafsson, Lilibet Ledamot Vänsterpartiet
Bild på Christina Hasselrot Hasselrot, Christina Ledamot Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Thomas Jedler Jedler, Thomas Ledamot Sverigedemokraterna Linköping
Bild på Roger Sandström Sandström, Roger Ledamot Centerpartiet Norrköping
Bild på Oscar Strömblad Strömblad, Oscar Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Birgitta Waern Waern, Birgitta Ledamot Kristdemokraterna