Region Östergötland

Region Östergötland råd i frågor om funktionsnedsättning

Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning är ett samarbetsorgan mellan funktionshindersorganisationerna i länet och Region Östergötland.

Rådet arbetar med övergripande funktionshinderspolitiska frågor och andra frågor som till exempel berör tillgänglighet, inom regionens olika ansvarsområden.

Ärenden om enskilda personer behandlas inte inom rådet.

Region Östergötlands representation utgörs av 11 ledamöter. Därutöver ingår 16 ledamöter från funktionshindersorganisationerna.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Rebecca Hägg Hägg, Rebecca Ordförande Socialdemokraterna Linköping
Bild på Albin Adell Sjöberg Adell Sjöberg, Albin Ledamot Vänsterpartiet Linköping
Bild på Anders Eksmo Eksmo, Anders Ledamot Kristdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Jane Ericsson Ericsson, Jane Ledamot Sverigedemokraterna Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping
Bild på Margareta Fallsvik Fallsvik, Margareta Ledamot Liberalerna Motala Finspång
Bild på Britt-Marie Hamnevik Söderberg Hamnevik Söderberg, Britt-Marie Ledamot Liberalerna Motala, Finspång
Bild på Eva Hermansson Hermansson, Eva Ledamot Moderaterna Norrköping
Bild på Hildegard  Jarskog Jarskog, Hildegard Ledamot Miljöpartiet Norrköping
Bild på Anna Nilsson Nilsson, Anna Ledamot Moderaterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Åke Svensson Svensson, Åke Ledamot Moderaterna Motala Finspång
Bild på Jenny Elander Ek Elander Ek, Jenny Centerpartiet Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping