Region Östergötland

Vätternvårdförbundet

1957 bildades Kommittén för Vätterns Vattenvård med syftet att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

1989 ombildades organisationen till Vätternvårds-förbundet som driver övervakningsprogrammet vidare och bevakar olika intressen i och runt Vättern.

Förbundets arbete finansieras av medlemmarna vilka utgörs av kommuner, Region Östergötland, länsstyrelser, företag med flera runt Vättern.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Joakim Hörsing Hörsing, Joakim Ledamot Miljöpartiet