Region Östergötland

Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som sedan 2001, har ett uppdrag att bedriva och stödja forskning om prioriteringar inom vård- och omsorg.

Centrumet fungerar som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter och verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och policyutveckling. Till uppdraget hör även kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte gällande prioriteringar inom vård och omsorg. Det görs i form av till exempel publikationer, nyhetsbrev, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier.

Centrumet finns i Linköping och ingår sedan 2010 i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Huvudfinansiärer är Socialstyrelsen, Region Östergötland och Linköpings universitet.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Monika Broman Broman, Monika Ledamot Liberalerna Linköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Lena Käcker Johansson Käcker Johansson, Lena Ersättare Kristdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping

Andra webbplatser