Region Östergötland

Tryckfrihetsmål- jurymän 2:a gruppen

Tryckfrihetsdomstolar dömer i tryckfrihetsmål och förs i tingsrätterna.

Det är Justitiekanslern som skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i tryckfrihetsförordningen inte överskrids. Det är också Justitiekanslern som beslutar om åtal och det är Justitiekanslern ensam som är åklagare.

Av alla svenska domstolar är det endast i tryckfrihetsdomstolarna som det förekommer en jury. En tingsrättsdom i ett tryckfrihetsmål kan överklagas till högre instans, dock inte frikännanden.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Gun-Inger Andersson Andersson, Gun-Inger Juryman Liberalerna
Bild på Anne-Kristin Jedler Jedler, Anne-Kristin Juryman Sverigedemokraterna
Bild på Birgitta Larsson Larsson, Birgitta Juryman Socialdemokraterna Linköping
Bild på Bo Lennhammar Lennhammar, Bo Juryman Moderaterna Linköping
Bild på Torbjörn Pettersson Pettersson, Torbjörn Juryman Moderaterna Linköping