Region Östergötland

Tryckfrihetsmål- jurymän 2:a gruppen

Tryckfrihetsdomstolar dömer i tryckfrihetsmål och förs i tingsrätterna.

Det är Justitiekanslern som skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i tryckfrihetsförordningen inte överskrids. Det är också Justitiekanslern som beslutar om åtal och det är Justitiekanslern ensam som är åklagare.

Av alla svenska domstolar är det endast i tryckfrihetsdomstolarna som det förekommer en jury. En tingsrättsdom i ett tryckfrihetsmål kan överklagas till högre instans, dock inte frikännanden.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Gun-Inger Andersson Andersson, Gun-Inger Juryman Liberalerna
Bild på Viola Ingvarsson Ingvarsson, Viola Juryman Moderaterna Ödeshög, Ydre, Boxholm, Mjölby, Vadstena
Bild på Anne-Kristin Jedler Jedler, Anne-Kristin Juryman Sverigedemokraterna
Bild på Birgitta Larsson Larsson, Birgitta Juryman Socialdemokraterna Linköping
Bild på Bo Lennhammar Lennhammar, Bo Juryman Moderaterna Linköping
Bild på Rita Lundin Eklund Lundin Eklund, Rita Juryman Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Torbjörn Pettersson Pettersson, Torbjörn Juryman Moderaterna Linköping
Bild på Roger Sandström Sandström, Roger Centerpartiet Norrköping