Region Östergötland

Behovsstyrningsberedning 2

Beredningarna för brukardialog har till uppgift att genom dialog med medborgare och brukare bidra med underlag till behovsanalyser och uppdrag. Beredningarnas kunskaper kring befolkningens behov och erfarenheter av hälso- och sjukvården utgör ett viktigt inslag i behovsstyrningen.

Respektive beredning leds av en ordförande och en vice ordförande.


Beredningarna har vardera elva ledamöter.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Catarina Engström Engström, Catarina Ordförande Miljöpartiet Motala, Finspång
Bild på Ulla Ordell Ordell, Ulla Vice Ordförande Moderaterna Motala, Finspång
Bild på Gunnar  Broman Broman, Gunnar Ledamot Liberalerna Linköping
Bild på Madeleine Johansson Johansson, Madeleine Ledamot Centerpartiet Norrköping
Bild på Johan Lennartsson Lennartsson, Johan Ledamot Socialdemokraterna Motala Finspång
Bild på Lise-Lotte Lindgren Lindgren, Lise-Lotte Ledamot Linköping
Bild på Niklas Lundström Lundström, Niklas Ledamot Vänsterpartiet Norrköping
Bild på Efat Saiady Saiady, Efat Ledamot Socialdemokraterna Linköping
Bild på Anna Swärd Swärd, Anna Ledamot Kristdemokraterna Norrköping
Bild på Birgitta Wessman-Thyrsson Wessman-Thyrsson, Birgitta Ledamot Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Mikael Wårhem Wårhem, Mikael Ledamot Moderaterna