Region Östergötland

Mälardalstrafik AB (MÄLAB)

Mälardalstrafikens (MÄLAB) uppdrag är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågtrafiken i regionen.  Regional tågtrafik inom MÄLAB:s område bedrivs idag framför allt av SJ under eget varumärke, SJ Regional. På merparten av sträckorna har SJ:s trafikutbud varit mindre än vad regionen behövt och här har MÄLAB historiskt ”köpt till” trafik via trafikavtal. Sedan persontrafikmarknaden på järnväg avreglerades görs dessa upphandlingar i konkurrens.

Ägandet av MÄLAB delas av Region Stockholm (48 aktier) Region Örebro län (18 aktier), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (18 aktier) Region Uppsala (18 aktier), Region Västmanland (18 aktier) och Region Östergötland (18 aktier).


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Jan Owe-Larsson Owe-Larsson, Jan Ledamot Moderaterna Norrköping
Bild på Julie Tran Tran, Julie Stämmoombud Centerpartiet Linköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Per Larsson Larsson, Per Ersättare Kristdemokraterna Linköping
Bild på Martin Tollén Tollén, Martin Ersättare Socialdemokraterna Linköping