Region Östergötland

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) är ett för samtliga landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Gotlands kommun gemensamt försäkringsbolag. LÖF åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patientskadeersättning för personskada som orsakats patient i samband med av försäkringstagaren (bland annat Region Östergötland) i Sverige bedriven hälso- och sjukvård.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Kaisa Karro Karro, Kaisa Stämmoombud Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Marie Morell Morell, Marie Stämmoombud Moderaterna Norrköping