Region Östergötland

AB Kinda kanal

Bolagets uppgift är att vidmakthålla kanalen och att mot avgift hålla den öppen för trafik och driva därmed förenlig verksamhet. Syftet med Region Östergötlands engagemang i bolaget är att som uppdragsgivare till bolagets verksamhet ha inflytande över de driftsbeslut som fattas. Region Östergötlands andel uppgår till 44%. Övriga ägare är Linköpings kommun, Kinda kommun och AB Göta kanal.

Ordförande: Camilla Egberth (S)
Vice ordförande: Nils Ingvar Graan (KD)


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Camilla Egberth Egberth, Camilla Ordförande Socialdemokraterna
Bild på Nils-Ingvar Graan Graan, Nils-Ingvar Vice ordförande Kristdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Sonnie Knutling Knutling, Sonnie Stämmoombud Socialdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Anders Ljung Ljung, Anders Ersättare Centerpartiet Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping