Region Östergötland

Förtroendemannaorgan

Förtroendevalda politiker

Förtroendemannaorgan inom Region Östergötland och där regionen har valda ledamöter.

Region Östergötlands politiska organ

Kommunalförbund

Av Region Östergötland helägda bolag

Av Region Östergötland delägda bolag

Domstolar

Övriga organ     

 

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post