Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-09-20 för protokoll

[2022-09-20]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 16 september 2022 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 16 september 2022.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll