Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-09-09 för protokoll

[2022-09-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 augusti 2022 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 9 september 2022.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll.