Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-09-09 av protokoll

[2022-09-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 augusti 2022 med Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 9 september 2022.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar