Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-09-07 av protokoll

[2022-09-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 augusti 2022 med Regionutvecklingsnämnden har justerats den 2022-09-06.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll