Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-08-31 för protokoll

[2022-09-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 augusti 2022 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 31 augusti 2022.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.