Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-07-21

[2022-07-22]

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll