Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-21 för protokoll

[2021-04-21]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 mars 2021 med Samverkans-nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 21 april 2021.


Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll