Region Östergötland

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Bilden visar en folkmassa

 

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Jos kuulut johonkin kansalliseen vähemmistöön, sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi asioidessasi viranomaisten kanssa. Region Östergötland on velvollinen tiedottamaan sinulle oikeuksistasi riippumatta siitä, mitä vähemmistökieltä puhut tai missä päin Ruotsia asut.

Laki koskee koko maassa kaikkia kansallisia vähemmistöjä: juutalaisia, romaneja, saamelaisia, ruotsinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia. Kansalliset vähemmistökielet ovat jiddiš, romani, saame, suomi ja meänkieli.

Lain tavoitteena on vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia käytännössä. Tavoitteena on muun muassa

  • varmistaa Euroopan neuvoston vähemmistöjä koskevien sopimusten parempi noudattaminen ja toimeenpantujen toimien seuranta
     
  • torjua syrjintää ja kansallisten vähemmistöjen altistumista syrjinnälle
     
  • vahvistaa kansallisten vähemmistöjen itsemääräämis- ja vaikutusmahdollisuuksia
     
  • edistää kansallisten vähemmistökielten säilymistä

Suomenkielisillä erityisoikeudet

Region Östergötland kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Syynä on se, että Norrköping, Motala ja Finspång ovat hakeneet hallitukselta lupaa liittyä suomen kielen hallintoalueeseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että ruotsinsuomalaisilla on erityisen vahvat oikeudet käyttää suomen kieltä sekä suullisissa että kirjallisissa yhteydenotoissa Region Östergötlandiin.

Jos olet sitä mieltä, että Region Östergötland tai jokin kunnista ei noudata lakia, voit ottaa yhteyttä Tukholman läänin lääninhallitukseen tai Saamelaiskäräjiin, jotka vastaavat lain noudattamisesta. Saamelaiskäräjät vastaavat saamen kielestä ja Tukholman lääninhallitus muista kielistä.