Region Östergötland

Ledningsgrupp vård och omsorg

Ledningsgrupp vård och omsorg utgör tjänstemannadelen i den regionala samverkans- och stödstrukturen.

Ledningsgrupp vård och omsorg utgörs av länets social-/vård-/omsorgschefer inom kommunerna samt regionens närsjukvårdsdirektörer, primärvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, tjänstemän från regionens ledningsstab samt Länssamordnare vård och omsorg.

Ordförande från 1 juli 2018 – 30 juni 2019 är närsjukvårdsdirektör Rolf Östlund och vice ordförande är omsorgsdirektör Linda Ljungqvist Linköpings kommun.