Region Östergötland

FoU-samråd 2018-2019

I den regionala samverkans- och stödstrukturen representeras utvecklingsstöd och forskning av FOU-samrådet och därtill utsedda utvecklingsledare.

FOU-samrådet består av kommunernas FOU-chefer och närsjukvårdens FOU-chef samt tjänstemän från regionens ledningsstab och regionens centrum för hälsa och vårdutveckling. FOU-samrådet håller samman många av de länsgemensamma utvecklingsarbeten som ledningsgruppen vård och omsorg initierat. FOU-enheterna har också koppling till universitet och högskolor.

Denna webbplats