Region Östergötland

Samråd vård och omsorg

Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland, är en beredning under länets social- och omsorgsnämnder och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. 
 
Samråd vård och omsorgs har följande övergripande uppdrag ifrån huvudmännen Region Östergötland och Östergötlands tretton kommuner

  • Att vara ett organ för samråd och överläggningar i vård och omsorgsfrågor mellan regionen och länets kommuner.
  • Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.
  • Samrådet består av förtroendevalda från Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd samt ordförande för kommunernas omsorgs-och socialnämnder eller motsvarande

Lena Micko (s) 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland är ordförande för samrådet. Vice ordförande är Anna Johansson (S), ordförande i omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun och tillika ordförande i socialnämndsordförandenätverket S13.

Som processtöd i samrådets sekretariat finns hälso-och sjukvårdsstrateg Anna Esmelöv och länssamordnare Camilla Salomonsson, Linköpings kommun. Dessa utgör också sekretariat för ledningsgrupp vård och omsorg.

Denna webbplats