Region Östergötland

Samråd vård och omsorg

Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland, är en beredning under länets social- och omsorgsnämnder och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. 
 
Samråd vård och omsorgs har följande övergripande uppdrag ifrån huvudmännen Region Östergötland och Östergötlands tretton kommuner

  • Samråd vård och omsorg utgör den politiska delen i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.
     
  • Samrådet består av förtroendevalda från Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd samt ordförande för kommunernas omsorgs-och socialnämnder eller motsvarande

  • Samråd vård och omsorg är ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom det socialpolitiska området, som berör såväl region som kommuner och där samverkan mellan huvudmännen är av betydelse.

  • Samråd vård och omsorg är huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande projekt och aktiviteter inom Samråd vård och omsorgs verksamhetsområde. Samråd vård och omsorg har inom sitt ansvarsområde ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen.

  • Kunskapsuppdraget består bland annat av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling och därmed möjligheterna till att lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser eller annan form av tematiserad samverkan.

Helena Balthammar (s) 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland är ordförande för samrådet. Vice ordförande är Anna Johansson (S), ordförande i omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun och tillika ordförande i socialnämndsordförandenätverket S13.

Som processtöd i samrådets sekretariat finns hälso-och sjukvårdsstrateg Stina Öberg och länssamordnare Camilla Salomonsson, Linköpings kommun. Dessa utgör också sekretariat för ledningsgrupp vård och omsorg.

Denna webbplats