Region Östergötland

Journalkopia

Pappersjournaler

Om du vill ta del av uppgifter ur din journal finns det olika vägar att gå. Hur du ska göra beror bland annat på hur gamla uppgifterna är som du söker.

Journaluppgifter skrivna efter den 1 december 2015

Uppgifter efter 1 december 2015 kan du i de flesta fall läsa i journalen via nätet genom att logga in med e-legitimation på 1177.se. Där hittar du information om bland annat läkemedel, diagnoser, vårdkontakter, remisser, vaccinationer samt svar från exempelvis labb eller röntgen. Du kan också läsa de journalanteckningar som har skrivits. Har du inte tillgång till dator kan du vända dig till den mottagning eller enhet där du har behandlats. De tar då ut en papperskopia åt dig.

Journaluppgifter skrivna mellan 2008 och 1 december 2015

Om du vill ta del av information skriven under åren 2008-2015, ska du i första hand vända dig till den mottagning eller enhet   där du har behandlats. De tar då ut en papperskopia på journalen åt dig.

Är du osäker på vilken vårdenhet du har besökt, kan du kontakta Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du vill få fram och vilken tidsperiod som avses. För att du ska få snabb hjälp behöver beskrivningen vara så tydlig som möjligt.

Journaluppgifter som är skrivna före 2008

För äldre journaluppgifter kontaktar du Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du vill få fram, vilken vårdenhet ärendet gäller och vilken tidsperiod som avses. För att du ska få snabb hjälp behöver beskrivningen vara så tydlig som möjligt. Om ditt önskemål handlar om en viss skada eller sjukdom är det viktigt att du tydligt skriver i din förfrågan vilken skada eller sjukdom det rör sig om. Om det är möjligt, ange även ett ungefärligt datum för skadetillfället och på vilka enheter du har fått vård.

Journaluppgifter från en verksamhet som har upphört

Om du vill få ut handlingar från en verksamhet som har upphört, kan du vända dig till Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du vill få fram, vilken vårdenhet ärendet gäller och vilken tidsperiod som avses. För att du ska få snabb hjälp behöver beskrivningen vara så tydlig som möjligt.

Journalkopior till tredje part

För att Region Östergötland ska kunna skicka journalkopior till en tredje part, det vill säga försäkringsbolag, organisationer, andra myndigheter eller en enskild person, måste det finnas ett samtycke från patienten. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och att vi kan se vilka uppgifter patienten har lämnat sitt samtycke till att dela med en tredje part.

Avgifter för kopiering

Kopiering ur Region Östergötlands arkivhandlingar är gratis upp till nio sidor. Från den tionde sidan blir det en avgift på 60 kr och därefter 6 kr per tillkommande sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 300 kr. Portokostnad och eventuell kostnad för rekommenderad försändelse tillkommer.

 

Denna webbplats