Landstinget i Östergötland

Journalkopia

Pappersjournaler

Kopior av journalhandlingar kan lämnas ut på förfrågan. Du som önskar en kopia av din journal kan vända dig direkt till den berörda vårdenheten eller kontakta Regionarkivet.

Om du önskar kopior av journalhandlingar från en aktuell vårdkontakt eller en kontakt efter 2008 ska du vända dig direkt till den vårdenhet som du önskar kopior ifrån. Är du osäker på vilken vårdenhet du har besökt eller om det gäller äldre journalhandlingar eller handlingar från en verksamhet som har upphört kan du vända dig till Regionarkivet.

En tydlig förfrågan underlättar

För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt bör din förfrågan innehålla en tydlig beskrivning av:

  • vilka uppgifter som du önskar få fram
  • vilken vårdenhet som ärendet gäller
  • vilken tidsperiod som du är intresserad av

Om ditt önskemål handlar om en viss skada eller sjukdom är det viktigt att du tydligt skriver i din förfrågan vilken skada eller sjukdom det rör sig om. Om det är möjligt, ange även ett ungefärligt datum för skadetillfället och på vilka enheter som du har mottagit vård.

Kopieringstjänst mot avgift

Möjlighet att få material kopierat finns på plats. Kopiering ur Region Östergötlands arkivhandlingar är gratis upp till nio sidor. Från den tionde sidan blir det en avgift på 60 kr och därefter 6 kr per tillkommande sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 300 kr. Portokostnad och eventuell kostnad för rekommenderad försändelse tillkommer.

Journalkopior till tredje part

För att Region Östergötland ska kunna skicka journalkopior till en tredje part, det vill säga försäkringsbolag, organisationer, annan myndighet eller en enskild person, måste det finnas ett samtycke från patienten. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och vi kan utläsa vilka uppgifter det är som patienten lämnat sitt samtycke till att dela med en tredje part.

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post

Denna webbplats