Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år l...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Regionfullmäktiges sammanträde ställs in

  Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april ställs in med anledning av coronasituationen.

  3 april 2020


 • Tillfälliga regler för färdtjänst och sjukresor

  Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland inför tillfälliga regler för färdtjänst och sjukresor med anledning av coronaviruset. Framför allt handlar det om att förbeställningstid och trafikdygn kan ändras om det behövs.

  19 mars 2020


 • Uppföljningsenhet för barncancer startar i Sydöstra sjukvårdsregionen

  Våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från barn- till vuxenvård och en trygg och aktiv överlämning.

  9 mars 2020


 • Regionen tecknar nytt avtal med SOS Alarm

  Region Östergötland tecknar ett nytt avtal med SOS Alarm om prioriterings- och dirigeringstjänster i länet. Beslutet togs idag av hälso- och sjukvårdsnämnden, som även behandlade en överenskommelse om ökad samverkan med länets kommuner kring insatser riktade till barn och unga.

  3 mars 2020


 • Region Östergötland vill se Ostlänken sträcka sig väster om Vikingstad

  Region Östergötland är positiv till att planeringen för Ostlänken genom Linköping går framåt och understryker vikten av att ett resecentrum blir centralt placerat. Det framgår av ett remissvar till Trafikverket som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har behandlat.

  28 februari 2020