Demokrati & insyn

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Från sammanträdet 18-19 juni då beslut fattades om bland annat Strategisk plan 2020-2023 och budget 2020

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer