Demokrati & insyn

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna fö...

Läs mer 

Bilden visar en anslagstavla

Officiell anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden samt kungörelser. Det är även möjligt att via dator i R...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Beslut om plan för att bromsa kostnadsutvecklingen

  Regionstyrelsen har i dag fattat beslut om en handlingsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen i Region Östergötlands verksamheter.

  7 mars 2018


 • Fler har förtroende för sin vårdcentral enligt vårdbarometer

  Majoriteten av invånarna i Östergötland anser sig ha tillgång till den hälso-och sjukvård som de behöver och har även förtroende för sin vårdcentral och sitt sjukhus, visar Hälso- och sjukvårdsbarometern.

  7 mars 2018


 • Stroke och ögonsjukdomar i fokus i uppdrag inför 2019

  Personer som drabbats av stroke i yrkesverksam ålder, ögonsjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar och vårdprocessen för äldre med psykisk ohälsa är de fyra områden som hälso- och sjukvårdsnämnden sätter särskilt fokus på i uppdragen till vårdgivarna inför 2019.

  6 mars 2018


 • Region Östergötland blir innovationsmotor för e-hälsa

  Region Östergötland har beviljats Vinnovamedel för att bli en ”innovationsmotor” inom e-hälsa. Projektet som är kopplat mot Swedish Medtech får 4,4 miljoner kronor fördelat på tre år.

  28 februari 2018


 • Höga betyg till patientmåltiderna

  Patienterna ger nu ännu högre betyg till patientmåltiderna på sjukhusen i Region Östergötland. Flertalet patienter tycker att maten smakar och doftar gott och är nöjda med måltidsmiljön och måltidsupplevelsen, visar Tempen patientenkät.

  27 februari 2018