Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år l...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården i Östergötland

  Region Östergötland klarar kraven på tillgänglighet till besök och får därmed del av den statliga kömiljarden även för oktober månad.

  21 november 2019


 • Ny färdplan för Region Östergötlands klimatarbete

  Nu finns en färdplan för Region Östergötlands klimatarbete under de kommande fem åren. Den beskriver hur regionen ska arbeta inom olika områden för att nå en klimat- och resurssmart verksamhet.

  13 november 2019


 • 40 miljoner kronor till lönesatsning

  Region Östergötland satsar 40 miljoner kronor på särskilt yrkesskickliga medarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper. Det gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Målet är att stärka status och attraktivitet och underlätta bemanningen framför allt inom dygnet runt-verksamheten.

  13 november 2019


 • Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

  Resandet med tåg såväl inom som till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har i dag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

  7 november 2019


 • Samarbetsavtal för fler internationella investeringar

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Business Sweden ska locka fler internationella investeringar till regionen. Avtalet undertecknades i samband med East Sweden Innovation Day i Norrköping på torsdagen – som sig bör på ett innovativt sätt.

  7 november 2019