Demokrati & insyn

Fira demokratin

Fira demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det uppmärksammas i ett fyra år l...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Händelö Eco Industrial Park blir centrum för industriell och urban symbios

  Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det övergripande målet är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

  15 januari 2020


 • Beslut att utreda fler vårdcentrum i länet

  Omställningen till mer nära vård intensifieras nu i Region Östergötland. Under nästa år kommer regionen bland annat att utreda lokalisering och uppdrag för ett antal vårdcentrum i länet.

  10 december 2019


 • Startar gemensamt HVB-hem i samverkan

  Region Östergötland och länets kommuner kommer under nästa år att starta ett gemensamt HVB-hem. Syftet är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

  9 december 2019


 • Regionen satsar 2,6 miljoner på landsbygdens företag

  Projektet Landsbygd får fortsatt finansiering från Region Östergötland under de kommande tre åren. Syftet är att stötta små och medelstora företag på landsbygden till fortsatt tillväxt.

  9 december 2019