Demokrati & insyn

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna fö...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Morell och Karro till SKL:s sjukvårdsdelegation

  Oppositionsrådet Marie Morell (M) har utsetts till ny ordförande och regionrådet Kaisa Karro (S) till ordinarie ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation. ”Det är väldigt hedrande att få vara med och leda sjukvården på nationell nivå”, säger Marie Morell.

  20 mars 2019


 • Klartecken till ”blåljusakademi” i länet

  Genom samverkansprojektet ”Människan bakom uniformen” ska förståelsen för blåljusverksamheterna och hur man som allmänhet kan hjälpa dem i deras arbete öka. Nu ställer sig Region Östergötland bakom initiativet.

  5 mars 2019


 • Fortsatt högt förtroende för sjukvården i Östergötland

  Drygt fyra av fem invånare i Östergötland anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning om hur befolkningen uppfattar hälso- och sjukvården.

  28 februari 2019


 • Etikpriset till LAH

  LAH i i Linköping har tilldelats Region Östergötlands etikpris 2018. Verksamheten får priset för sitt mångåriga fokus på etiska frågor inom palliativ vård.

  12 februari 2019


 • Minusresultat för Region Östergötland 2018

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2018 är minus 305 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar därmed men är fortfarande positivt med 626 miljoner kronor. Resultatet förklaras av underskott i verksamheten, främst inom sjukvården, men också av den negativa värdeutvecklingen på regionens placeringar.

  30 januari 2019