Demokrati & insyn

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna fö...

Läs mer 

Bilden visar ett tåg

Kollektivtrafik för en bättre miljö

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, in...

Läs mer 

Bilden visar en anslagstavla

Officiell anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden samt kungörelser. Det är även möjligt att via dator i R...

Läs mer 

 • Ny psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Norrköping

  I dag invigdes en nyöppnad psykiatrisk öppenvårdsmottagning i centrala Norrköping. Det är den tidigare Vrinnevimottagningen som har flyttat från Vrinnevisjukhuset till Prästgatan 12b och bytt namn till psykiatrisk mottagning Spiran, även kallad Spiranmottagningen.

  9 maj 2018


 • Fortsatt utveckling av vårdcentralerna i Valdemarsvik och Kisa

  Region Östergötland vill utveckla vårdcentralerna i Valdemarsvik och Kisa till vårdcentrum där regionen och kommunerna samverkar i syfte att skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

  9 maj 2018


 • Mer resurser till neonatal- och förlossningsvård

  Hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker neonatalvården i länet med 10 miljoner kronor. Resurstillskottet ska användas för att öka antalet intensivvårdsplatser för förtidigt födda barn. Även förlossningsvården får ett resurstillskott på 12 miljoner kronor.

  8 maj 2018


 • Vårdcentralen som förbättrat sig mest

  Vårdcentralen Österbymo har höjt sina patientbetyg i allt från tillgänglighet till delaktighet och förtroende hos patienterna.

  4 maj 2018


 • Årsredovisningen för 2017 klar

  Nu är Region Östergötland årsredovisning för 2017 fastställd. Den sammanfattar regionens verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året.

  27 april 2018