Demokrati & insyn

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna fö...

Läs mer 

Bildlänk till begära ut allmänna handlingar

Begära ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som ex...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

 • Miljöpris 2017 för minskat lustgasutsläpp

  I dag tog förlossningsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping och fastighetsenheten inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling emot Region Östergötlands miljöpris 2017. Priset belönar deras gemensamma arbete med att minska utsläpp från lustgasanvändning.

  13 december 2017


 • Upphandling av ambulansflyg startar

  Region Östergötland gör tillsammans med grannarna i den Sydöstra sjukvårdsregionen en egen upphandling av ambulansflyg i väntan på att ett nationellt avtal ska vara på plats.

  12 december 2017


 • Barnahus Norrköping har invigts

  Barnahus är att en trygg, barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska på så sätt slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer.

  8 december 2017


 • Servicevärd ny yrkesroll i vården

  I dag får Region Östergötland en ny yrkesroll när tolv servicevärdar börjar sina anställningar i vården. Servicevärdarna avlastar vårdpersonalen på avdelningarna med bland annat måltidshantering, patientnära städning, hemgångsstädning och påfyllning av de patientnära förråden.

  30 november 2017


 • Ny drivmedelsstrategi ska minska klimatpåverkan

  Regionstyrelsen har idag antagit en drivmedelsstrategi för Region Östergötland. Strategin ska leda till en omställning till en i stort sett fossilfri fordonsflotta.

  8 november 2017