Landstinget i Östergötland

Centrum för medicinsk teknik och IT

Bilden visar medarbetare på MTIT-akuten

Centrum för medicinsk teknik och IT, CMIT, ansvarar för medicinsk teknik och IT i Region Östergötland.

Region Östergötland har en av länets största IT-miljöer med 13 000 användare och ett stort antal system och medicintekniska produkter. Telefoni, datorer, medicinteknisk utrustning och applikationer – allt måste fungera för att inte verksamheten ska stanna. För vården innebär den snabba utvecklingen inom IT-området nya möjligheter till smartare flöden, bättre uppföljning och effektivare processer.

CMIT ansvarar för allt inom regionen som har med IT och medicinsk teknik att göra, såväl den dagliga driften som de långsiktiga strategiska frågorna inom området. I uppdraget ingår att tillhandahålla, förvalta och utveckla IT-stöd, medicinteknisk utrustning och medicintekniska system för att säkerställa en hög säkerhet för patienter och medarbetare samt god tillgänglighet med hög kostnadseffektivitet.

CMIT har sin verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala och sysselsätter runt 350 personer.

Postadress:
Region Östergötland 
Centrum för medicinsk teknik och IT
581 85 Linköping

E-postadress
cmit@regionostergotland.se 

Ledning

Bild på Håkan Klarin

Håkan Klarin

Produktionsenhetschef, Centrum för medicinsk teknik och IT

010-103 46 63

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Klostergatan 19C
582 23 Linköping