Landstinget i Östergötland Bilden visar två ungdomar som spelar instrument utomhus

Kulturstöd att söka

Region Östergötland fördelar bidrag till kulturprojekt, kulturaktörer och kulturarrangemang för att utveckla kulturlivet i Östergötland på det sätt som beskrivs i regionens kulturplan och utvecklingsprogram.

Under dokument hittar du blanketter för ansökning och redovisning och även information om de riktlinjer som finns för stödet. För att kunna fylla i blanketterna behöver du Adobe Acrobat Reader.

Det finns även sex stycken årliga kulturstipendier att söka själv eller nominera andra till > > >

Typ av stöd och ansökningsperiod:

  • Arrangörsgarantin, kan sökas för att stärka de lokala arrangörerna. Arrangörsgarantin söker du som arrangör löpande och redovisar hos Riksteatern Östergötland – se länk till höger för ansökningsblankett via Riksteatern Östergötland webbplats.
  • Filmstöd, stöd för både filmproduktion och talangutvecklingsstöd. Ansök innan den 16 maj 2017.
  • Produktionsstöd, stöd för amatörteaterproduktioner. Sökperiod är februari –  mars 2017
  • Produktionsstöd, stöd till fria professionella scenkonstaktörer. Sökperiod är  februari – mars 2017.
  • Kulturstipendier, stöd till kulturutövare, mer information om våra tre olika stipendier hittar på en egen sida. Sökperioden för dem är februari - april 2017.

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades skriftligen.

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Redovisningsblankett finns till höger i filarkivet.