Landstinget i Östergötland

Mikrobidrag - investeringar i små företag

Bilden visar pengar

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service även på landsbygden, därför arbetar Region Östergötland med mikrobidrag särskilt riktat mot nya och små företag på landsbygden.

Mikrobidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden. Stödet kan sökas när företaget ska göra en investering och kan inte användas till driftskostnader. Företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna för investeringen och maximalt belopp är 30 000 kronor. Stödet kan sökas av företag på landsbygden, orter med mindre än 3000 innevånare.

Exempel på godkända investeringar:

  • Maskiner och inventarier
  • Marknadsutveckling
  • Kompetensutveckling

Mikrobidraget är ett behovsprövat stöd där din ansökan bedöms utifrån olika perspektiv där även lokal konkurrens beaktas. Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och balanserad regional utveckling.

Mikrobidrag lämnas inte till företag som bedriver transport-, entreprenad- eller jordbruksverksamhet.

 

Kontakt

Bild på Ulf Wixtröm

Ulf Wixtröm

Stöd kommersiell service och mikrobidrag

010-103 65 47

e-post