Landstinget i Östergötland

Ny regional kulturplan 2016

Den regionala kulturplanen fungerar som ett regionalt, strategiskt planeringsverktyg.

Kulturplanen är Region Östergötlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturen under perioden 2016-2019. Den pekar ut övergripande strategier, insatser och utvecklingsområden och är även underlag för Region Östergötlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. Planen kompletteras med årliga verksamhetsplaner för de konkreta insatserna.

Den 23 november 2015 fastställde Regionfullmäktige Östergötlands kulturplan för perioden 2016-2019. Kulturplanen i sin helhet når du via länken eller under dokument.

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Enhetschef kultur och kreativitet

010-103 65 11

e-post