Regional utveckling

Bilden visar scenkonstbiennalens logotyp

Scenkonstbiennalen i Norrköping

Scenkonstbiennalen arrangeras av oss på Scensverige i samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år. D...

Läs mer 

Bilden visar en sax och tyg

Slow craft camp

För dig som har ett seriöst intresse för hantverk och är 15 – 25 år. Du lär dig materialval, grundläggande teknik och äv...

Läs mer 

Bildlänk till Östgötamorgon

Östgötamorgon

Östgötamorgon arrangeras av Region Östergötland, Linköpings Universitet och 12 kommuner i samverkan.

Läs mer 

 • Minister tar EU-handslag i Östergötland

  I samband med Region Östergötlands internationella dag den 23 maj besöker EU-minister Ann Linde Norrköping för att ta regionala och kommunala ”EU-handslag”. Överenskommelsen handlar bland annat om att öka samhällets delaktighet i EU-frågor.

  23 maj 2017


 • Insektsanvändning ger nya möjligheter i matproduktionen

  Från att insekter inte alls har varit accepterade i svensk lagstiftning varken att sälja som foder eller som mat kommer det från och med juli i år att träda i kraft en ny EU-lag som tillåter att 7 insekter säljs som foder och används i matproduktion inom hela Europeiska Unionen.

  22 maj 2017


 • Diskussionsunderlag om EU:s framtid

  Tidigare under våren publicerade EU-kommissionen en vitbok om EU:s framtid med fem scenarier för hur unionen kan förändras fram till 2025.

  18 maj 2017


 • Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin

  En nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys ska skapas i Linköping, med stöd av 10 miljoner kronor från Vinnova. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg.

  12 maj 2017