Regional utveckling

Bilden visar kulturstipendiemottagare

Kulturstöd att söka

Nu kan du söka våra stipendier och produktionsstöd. Kolla in våra sidor för att läsa om vilka stöd som finns.

Läs mer 

Bilden visar en ung gymnasietjej

#jagmed - samverkan mot gymnasieavhopp

Region Östergötland driver projektet #jagmed - unga till utbildning...

Läs mer 

Bilden visar en lila textplatta

Entreprenörskap på riktigt

UF-företagare erbjuds möjligheten att ställa ut och sälja sina produkter. På mässan finns drygt 200 utställare...

Läs mer 

 • Gemensam satsning på miljöteknikplattform i Ebbepark

  Region Östergötland och Sankt Kors startar ett nytt samarbete och en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland i den nya stadsdelen Ebbepark. Målsättningen är att ge goda förutsättningar att utveckla miljöteknikområdet, som är ett av regionens fem styrkeområden. Regionen och Sankt Kors satsar 600 000 kronor var per år under en treårsperiod.

  17 februari 2017


 • Övernattningarna i Östergötland fortsätter öka

  Antalet övernattningar på hotellen i Östergötland fortsatte öka under 2016. Det visar färsk statistik från SCB. Ökningen gäller både inhemska och utländska besökare.

  8 februari 2017


 • Östergötland resurseffektivast 2030

  Hur kan näringsliv, offentlig sektor och forskning samarbeta för att göra Östergötland resurseffektivast i Sverige 2030? Under två dagar riktar vi ljuset mot miljöområdet med fokus på vad vi gör och vad vi kan göra i Östergötland.

  6 februari 2017


 • 30 år med Erasmus+

  Erasmus+, EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och idrott firar 30 år.

  2 februari 2017