Regional utveckling

 • Rätt person på rätt plats

  Region Östergötland får elva miljoner kronor i EU-stöd till projektet Smart Industri. Tillsammans med fem andra aktörer ska regionen ta fram en metod för hur industrin enklare ska hitta rätt kompetens.

  23 juni 2016


 • Regionen stöttar rökfri strategi

  I dag har Region Östergötland ställt sig bakom den nationella strategin ”Tobacco Endgame”. Målet är att Sverige ska vara näst intill rökfritt år 2025.

  22 juni 2016


 • Ny strategisk plan och treårsbudget beslutad av regionfullmäktige

  Insatser för att skapa en mer jämlik vård och hälsa i kombination med ett regionalt ledarskap som bidrar till att stärka Östergötlands attraktivitet och konkurrenskraft. Det är två av huvuddragen i den strategiska plan och treårsbudget 2017-2019, som i dag antagits av regionfullmäktige.

  21 juni 2016


 • Region Östergötland deltar i europeiskt innovationsprojekt

  Region Östergötland deltar under denna vecka i startkonferensen för ett europeiskt projekt om regionala styrkeområden, inom det som kallas smart specialisering. Projektet heter Beyond EDP (Beyond the entrepreneurial discovery process) där tio andra aktörer från nio olika europeiska länder deltar.

  17 juni 2016