Landstinget i Östergötland

Resurscentrum

Bilden visar en kvinna framför en dator

Resurscentrum erbjuder tjänster inom ekonomi, HR, uppföljning, arkivering och systemstöd till Region Östergötlands produktionsenheter. Resurscentrum har också en del i det regionala utvecklingsarbetet genom Regionbibliotek Östergötland.

Centrumet är organiserat med två affärsområden, HR och ekonomi, och två enheter, Regionarkivet och Regionbiblioteket. Inom Resurscentrum har även Studierektorkansliet sin organisatoriska tillhörighet.

Affärsområde HR arbetar med strategisk personalförsörjning, hälsa och arbetsmiljö, arbetsgivarfrågor, ledarutveckling och kompetensstyrning. Inom affärsområdet finns en kundtjänst, HR Direkt, där Region Östergötlands chefer och medarbetare får stöd i olika HR-frågor.

Affärsområde ekonomi hanterar Region Östergötlands ekonomiprocesser för redovisning, patientadministration och verksamhetsekonomi. På BI-enheten bedrivs arbetet med att ta fram Region Östergötlands beslutsunderlag för verksamhetsstyrning via statistik och rapporter. Inom affärsområde ekonomi finns också en kundtjänst, kundtjänst ekonomi och patient, som hjälper chefer och medarbetare som arbetar med administration i vården med patient- och ekonomifrågor.

Regionarkivet arbetar för god offentlighetsstruktur och rätt dokumenthantering, samt ansvarar för regionens centrala arkiv.

Regionbibliotek Östergötland verkar för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet. Detta gör man bland annat genom att stötta biblioteken i deras verksamhets- och kunskapsutveckling.

Till Regionbiblioteket hör också enheten samhällsorientering, som arbetar med att erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på deras modersmål.

Resurscentrum har cirka 300 medarbetare.

Resurscentrum består av:
Affärsområde HR
Affärsområde ekonomi
Regionarkivet och Regionbibliotek Östergötland

Postadress
Region Östergötland
Resurscentrum
581 85 Linköping

E-post:
För frågor rörande ekonomi- och patientadministration: ekonomi@regionostergotland.se

För HR-frågor: hrdirekt@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Magnus Sjöberg

Magnus Sjöberg

Produktionsenhetschef, Resurscentrum

010-103 05 43

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Klostergatan 19C
582 23 Linköping