Landstinget i Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) ansvarar för huvuddelen av invånarnas vanliga och vardagliga behov av vård i den östra länsdelen.

Inom närsjukvårdens organisation finns öppen vård med mottagningar och specialistsjukvård samt sjukhusvård och akut vård. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

En av närsjukvårdens grundläggande uppgifter är att förbättra samverkan i länsdelen inom den egna verksamheten och med kommunal hälso- och sjukvård, specialiserad och privat vård. 

NSÖ består av sluten medicinsk, psykiatrisk, geriatrisk och palliativ vård, mottagningsverksamhet i specialistsjukvård, rehabilitering, habilitering, akutsjukvård, beroendevård och lasarettsansluten hemsjukvård.

Inom NSÖ finns även länsövergripande verksamhet som  palliativt kompetenscentrum som bedriver utbildning, utveckling och forskning kring vård i livets slutskede. 

NSÖ består av följande verksamheter:


Postadress
Närsjukvården i östra Östergötland
601 82 Norrköping

Besöksadress
Vrinnevisjukhuset
NSÖ stab, Oxeltorp (ingång 18)
601 82 Norrköping

E-postadress
narsjukvardeniostraostergotland@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Monica Hagman

Monica Hagman

Närsjukvårdsdirektör i östra Östergötland

010-104 20 23

e-post