Landstinget i Östergötland

Ledningsstab

Ledningsstaben arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden.

Ledningsstaben har till uppgift att bereda och verkställa de beslut som fattas av regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ledningsstaben samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra landsting, kommuner och olika intresseorganisationer.

Regiondirektören är chef för ledningsstaben, som har ett 100-tal medarbetare organiserade i följande enheter:

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Tillförordnad regiondirektör, Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping