Landstinget i Östergötland

Klinisk genetik

Bilden visar en personal framför en dator på ett laboratorium

Klinisk genetik är en diagnostiserande enhet som utför genetiska analyser för att diagnostisera olika förändringar i kromosomer och göra släktutredningar.

Klinisk genetik har sin verksamhet på Universitetssjukhuset i Linköping.

Verksamheten i Östergötland är medarbetarmässigt landets minsta enhet för klinisk genetik, med knappt 30 medarbetare inom yrkesgrupper som läkare, sjukhusgenetiker, biomedicinska analytiker, molekylärbiologer,
genetiska vägledare och administratörer.

Inom klinisk genetik genomförs:

  • fosterdiagnostik
  • utredning av ärftliga diagnoser
  • traditionell cytogenetik för kromosombestämningar via karyotypering (tittar på kromosomer)
  • molekylär cytogenetik och molekylär genetisk diagnostik som innefattar bland annat DNA-isolering, mutationsscreening och sekvensering
  • mottagningsverksamhet samt samarbetsmottagningar med Kalmar och Jönköpings läns landsting

Den kliniska genetiska verksamheten har hela sydöstra sjukvårdsregionen som upptagningsområde. På Universitetssjukhuset i Linköping finns en klinisk genetisk regionmottagning som utreder ärftliga sjukdomar och ger genetisk vägledning för bland annat sjukvården, myndigheter och patienter.

Ledning

Bild på Cecilia Gunnarsson

Cecilia Gunnarsson

tillförordnad verksamhetschef

010-103 65 51

e-post