Landstinget i Östergötland

Universitetssjukvårdsenheterna är utsedda

Bilden visar kirurger i arbete

[2017-03-17]

39 verksamheter i Region Östergötland är klara att bli universitetssjukvårdsenheter efter ett beslut i Universitetssjukvårdsberedningen i Östergötland.

Verksamheterna har ansökt om och beviljats att bedriva universitetssjukvård och bli det som kallas USV, universitetssjukvårdsenheter. Det innebär att de 39 verksamheterna uppfyller de krav som ställs på universitetssjukvård i det nationella ALF-avtalet: sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

– USV-enheterna ansvarar för att leda utvecklingen av sjukvården inom sina respektive specialiteter. Genom ett nära samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings universitet får enheterna en nära koppling till universitetets know-how och resurser, och får rätten att bedriva forskarutbildning inom sitt ämnesområde, säger Annika Bergquist, forskningsdirektör i Region Östergötland.

– Det här är ett viktigt steg i vår gemensamma utveckling. USV-enheterna dedicerar sig till att stå stabilt på alla tre benen i kärnverksamheten: sjukvård, klinisk forskning och utbildning. De får därmed ett stort ansvar för att vår forskning och utbildning ska fortsätta hålla högsta klass, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus för Medicinska fakulteten och ordförande i Universitetssjukvårdsberedningen.

Socialstyrelsen har fått det nationella uppdraget att utvärdera universitetssjukvården, och den första utvärderingen kommer att genomföras redan hösten 2017. Man kommer då att gå igenom de olika regionernas struktur för universitetssjukvården och göra stickprov på vissa USV-enheter.


Textansvarig:
Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Här är de klara universitetssjukvårdsenheterna i Region Östergötland:
Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping och Motala
Kvinnokliniken i Linköping
Hematologiska kliniken i Linköping
Kirurgiska kliniken i Linköping
Onkologiska kliniken i Linköping
Ortopedkliniken i Linköping
Radiofysikavdelningen, US
Ryggkliniken i Linköping
Kirurgiska kliniken i Norrköping
Lungmedicinska kliniken
Klinisk farmakologi
Klinisk kemi
Klinisk patologi
Röntgenkliniken i Linköping
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Endokrinmedicinska kliniken i Linköping
Fysiologiska kliniken i Linköping
Hudkliniken i Östergötland
Infektionskliniken i Östergötland
Kardiologiska kliniken i Linköping
Mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping
Njurmedicinska kliniken i Linköping
Reumatologiska kliniken i Östergötland
Thorax-kärlkliniken i Östergötland
Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping
Neurologiska kliniken i Linköping
Psykiatriska kliniken i Linköping
Vårdcentralen Kärna- Ekholmen
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Vårdcentralen Ödeshög
Anestesi- operations- och intensivvårdskliniken i Linköping
Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping
Neurofysiologiska kliniken i Linköping
Neurokirurgiska kliniken i Linköping
Smärt- och rehabiliteringscentrum
Ögonkliniken i Linköping och Motala
Öron-näsa-halskliniken
Käkkliniken
Rehabmedicin, US