Landstinget i Östergötland

Stefan Blomberg expert i ”Morgans mission”

[2017-03-15]

Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, medverkar som expert i andra säsongen av ”Morgans mission” i SVT. Programserien handlar denna gång om mobbning i arbetslivet. ”Min förhoppning är att programmen ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om problemet”, säger Stefan Blomberg.

Bilden visar Stefan Blomberg

På torsdag den 16 mars börjar den andra säsongen av tv-serien ”Morgans mission” sändas. Den första säsongen handlade om mobbning i skolan. Denna gång är arbetslivet i fokus. Serien omfattar fem program som följer olika arbetsplatser och Stefan Blomberg är med som expertstöd och bollplank till tv-teamet och programledaren Morgan Alling.

– Att medverka i serien har varit jättespännande och lärorikt men också ansträngande, säger Stefan Blomberg. Kombinationen att gå in och intervenera på en arbetsplats och samtidigt göra ett tv-program är en balansgång. Hur vi agerar påverkar ju i hög grad hur arbetsplatsen kommer att ha det efteråt. Jag har stor respekt för tv-teamets sätt att arbeta med dessa svåra avvägningar.

Stefan Blomberg är till vardags psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, en enhet med verksamhet i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Där utreder han orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa med speciellt fokus på hur organisatorisk och social arbetsmiljö kan orsaka besvär och skador.

Fler anmäler

Kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet är ett ökande problem enligt statistiken. Samtidigt som anmälningarna av arbetsskador totalt sett minskar har antalet anmälda arbetsskador på grund av mobbning och kränkande särbehandling nästan fördubblats under perioden 2010-2015, från 635 till 1160 anmälningar per år. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån. Mellan 2012 och 2014 ökade antalet personer som angav att de upplevt hälsoproblem på grund av mobbning, trakasserier och kränkningar på jobbet från cirka 15 000 till cirka 25 000 personer. Mellan 100 och 300 självmord varje år har samband med mobbing och kränkande särbehandling på jobbet enligt en statlig utredning (SOU 1999:69).

– Svagt eller frånvarande ledarskap är en stor riskfaktorer när det gäller mobbning på jobbet. En annan är otydliga roller, säger Stefan Blomberg. Han hoppas att programserien ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om att mobbing på jobbet förekommer och vad man kan göra året.

– Det är viktigt att förebygga och att ta tag i problemen innan det gått för långt. Annars riskerar man att hamna i processer som kan vara ganska svårstoppade. 

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88