Landstinget i Östergötland

Lasarettet i Motala är näst bäst i Sverige

Bilden visar mingel i matsalen.

[2017-03-16]

Lasarettet i Motala har blivit utsett till Sveriges näst bästa sjukhus i kategorin mindre sjukhus av Dagens medicin. Det firades i matsalen på lasarettet där alla medarbetare bjöds in till afternoon tea.

Anna Oscarsson, verksamhetschef och överläkare på anestesi och operation och Håkan Ledin, verksamhetschef och ortoped på Aleris. Bilden visar Eva Rasch som talar.

Eva Rasch, tillförordnad närsjukvårdsdirektör hälsade alla välkomna och lyfte det gemensamma arbetet som framgångsfaktor.

– Att vi är här och delar det här priset belyser väldigt väl arbetet som sker på Lasarettet i Motala. Här jobbar vi med ett starkt patientfokus, ständiga förbättringar och ser till hela vårdprocessen. Den här utmärkelsen är ett resultat av mångas insatser som alla är lika mycket värda.

Sätter Motala på kartan

Några av de medarbetare som kommit till matsalen för att fira var kollegorna Evelina Olsson och Christina Saxholm från psykiatrin avdelning 8. – Det är roligt att det händer bra saker och det är bra för Motala. Sånt här sätter Motala på kartan, är de båda överens om.

Också Christina Ekman Engholm, undersköterska på postoperativa avdelningen på Aleris sitter med några kollegor runt ett bord och fikar. – Det är jättetrevligt att bli uppskattad. Det är ett bevis på att vi är duktiga.

Gemensamma insatser en nyckel

På plats var också Mats Uddin, Regiondirektör, och Kerstin Davidsson, VD Aleris.

– Vi är stolta men ödmjuka. Vi har stannat på pallplats i fem år, det är ett bevis på att här finns en kultur av samverkan och en kultur av att jobba med utveckling, säger Mats Uddin.

Kerstin Davidsson håller med.

– Det här är vårt gemensamma pris och det känns självklart att vi är här och firar tillsammans. Vi har till exempel jobbat hårt med några av våra gemensamma och allra sköraste patienter. Vi läser inte bara rapporterna, vi gör något av siffrorna också.

Vid ett annat bord sitter Håkan Ledin, verksamhetschef och ortoped på Aleris.

– Det är nog ganska ovanligt att en privat vårdgivare och landstingsdriven vård finns på samma sjukhus. Vi har ett väldigt bra samarbete, särskilt kring de sköra patienterna.

Kollegan Anna Oscarsson, verksamhetschef och överläkare på anestesi och operation, vill trycka på fördelarna med att jobba på ett litet sjukhus.

– På Lasarettet i Motala har vi fokus på kvalitet och beslutsvägarna är korta. Finns det förbättringspotential är det ofta lätt att få igenom sina förbättringsförslag och sedan implementera dem.

Textansvarig: Natalie Pintar / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 76 28