Landstinget i Östergötland

HSN-beslut om nya uppdrag

[2017-03-14]

Hudsjukdomar, förlossningsskador, utomlänsvård och depression och ångest hos unga vuxna är områden som hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter fram i uppdragen till vårdgivarna inför nästa år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har i dag beslutat om nya uppdrag till vårdgivarna inför 2018. Uppdragen lyfter fram viktiga förbättringsområden utifrån behovsanalyser och dialoger med patienter och anhöriga. Under förra året gjordes behovsanalyser för fyra områden: hudsjukdomar inklusive hudsår, förlossningsskador, utomlänsvård för patienter med erfarenhet av behandling i olika län, och depression och ångest hos unga vuxna. Dessutom genomfördes en medborgardialog om jämlik vård och hälsa.

Uppdragen blir utgångspunkt för de kravspecifikationer som tas fram inför höstens HSN-beslut om överenskommelser med regionens produktionsenheter och avtal med privata vårdgivare. I uppdragen formuleras ett antal löften till patienterna som handlar om att ge tillgång till god och likvärdig vård men också bland annat om bemötande, information och delaktighet.

– Genom att involvera patienterna i processen vill vi bidra till att vården blir mer personcentrerad och öka fokus på områden som är särskilt viktiga för patienterna, säger Christoffer Bernsköld (S), ordförande i HSN.

Glasögonbidrag förenklas

I Region Östergötland får barn och unga till och med 19 år bidrag för glasögon och kontaktlinser med 800 kronor per kalenderår. Vårdnadshavaren ansöker om bidraget genom att skicka in ansökningsblankett och kvitto till Region Östergötlands patientkontor.

I andra regioner och andra landsting är den vanligaste rutinen att optikern drar av bidragsdelen vid betalningen och att den som betalar glasögonen eller kontaktlinserna endast betalar eventuell mellanskillnad.

HSN ger nu hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en ny rutin som gör att utbetalningen av bidraget görs direkt till optikern.

– Det är viktigt att alla barn får samma förutsättningar och att vi gör det så enkelt som möjligt att få tillgång till den hjälp och det stöd som Region Östergötland erbjuder. Därför känns det bra att vi nu tar dessa steg, säger Christoffer Bernsköld.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88