Vision 2020 - nya Vrinnevisjukhuset

 Om Vision 2020

Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska leda till det nya Vrinnevisjukhuset – ett modernt akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Sjukhuset ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

  • Byggprojekt på Vrinnevi utökas

    Regionstyrelsen har fattat ett nytt inriktningsbeslut för ombyggnationen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Enligt det förlängs projektet Vision 2020 fyra år. Dessutom behöver investeringsramen utökas med ytterligare 900 miljoner kronor.

    14 juni 2017


  • Asfalteringsarbeten vid Vrinnevisjukhuset den 15 juni

    Asfalteringen sker på in- och utfarter till parkeringar på sjukhusets framsida och innebär begränsad framkomlighet på området under torsdag kväll.

    14 juni 2017