Vision 2020 - nya Vrinnevisjukhuset

Bildlänk till film om HU och ViN

Bildlänk till Vi arbetar med Vision 2020

Bildlänk till nyhetsbrev om Vision 2020

 • Sprängningsarbeten för ny ambulanshall på Vrinnevisjukhuset

  I samband med byggnationerna av en ny ambulanshall på Vrinnevisjukhuset i Norrköping genomförs sprängningsarbeten för att få bort befintligt berg på arbetsområdet. Arbetet startar den 6 september och beräknas pågå under två veckor. Störningar i form av ljud och vibrationer kan förekomma.

  6 september 2016


 • Flera byggarbeten i korridorer på Vrinnevisjukhuset

  Mellan den 22 och 30 augusti pågår arbete med att ta upp hål för nya dataschakt i väggarna i korridorerna i hus 25, huvudbyggnaden på Vrinnevisjukhuset. Oljud kan förekomma från arbetet när tegel sågas och knackas ned.

  22 augusti 2016


 • Markarbeten vid Vrinnevisjukhuset under vecka 33

  Markarbetena görs inför den utbyggnad av vårdavdelningarna som är planerad i Vision 2020 och beräknas pågå i tre dagar med start i mitten av vecka 33.

  15 augusti 2016