Landstinget i Östergötland

Ny- och ombyggnationer

Bilden visar framtidens US från ovan

Bilden är en 3D-skiss av det framtida sjukhusområdet i Linköping sett från norr. Illustrationen är framtagen av White arkitekter AB.

Framtidens US består av många byggprojekt som sträcker sig fram till år 2021. Det rör sig om både ny- och ombyggnationer. Fyra nya flyglar och ett helt nytt hus byggs och större delen av huvudblocket byggs om. Alla nya vårdrum blir enkelrum för ökad patientsäkerhet och integritet.

1: Två nybyggda hus mot väster

En ny akutmottagning har byggts på västra sidan. Det blir en entré för alla akut sjuka patienter. Här finns också en ny förlossningsavdelning med separat ingång. Högre upp i huset byggs vårdavdelningar och på taket placeras en ny helikopterplatta. Den nya akutmottagningen och förlossningen är klara för inflyttning under september 2016. Helikopterplattan tas i bruk den 26 september 2016. 

En ny väg på västra sidan, Hälsovägen, separerar akuta transporter från övrig trafik på sjukhusområdet. Det ger en ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet.

2: Två nybyggda hus mot öster

Två nya huskroppar har byggts. De innehåller mottagningar i de två nedre våningsplanen, diagnostiska enheter som röntgen och klinisk kemi, ett intensivvårdsplan, samt vårdavdelningar högre upp huset. Längst ner finns också undervisningssalar för Linköpings universitet.

I mars 2015 kunde den första kliniken flytta in. Därefter har arbetet med att flytta verksamheter fortsatt efter hand som de nya lokalerna har blivit klara. Flyttarbetet fortsätter under 2016.

3: Nya huvudentréer till universitetssjukhuset

Sjukhusets huvudentréer har byggts om. Norra och södra entrén ligger nu båda i markplan. Entréerna kommer att bindas samman med ett gångstråk som gör det enkelt att hitta och bidrar till ett mer samlat sjukhus. Stråket renoveras och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017/2018. I båda entréerna finns receptioner där du som patient anmäler dig, samt olika servicefunktioner.

I anslutning till nya norra entrén ligger Hugo Theorells torg som byggs om. Torget blir en central plats på sjukhusområdet och ger området ett mer öppet, ljust och välkomnande intryck. Vid norra infarten, från Lasarettsgatan, ska taxi och privatbilar enkelt kunna hämta och lämna patienter och andra besökare.   

4: Nytt parkeringshus vid norra infarten

För att skapa bättre parkeringsmöjligheter för sjukhusets besökare har ett nytt parkeringshus byggts i anslutning till Norra entrén. Parkeringshuset, som blev klart 2014, rymmer ca 300 platser, inklusive platser med laddningsstationer för elbil samt handikapplatser. Från parkeringshuset tar man sig enkelt direkt ned med hiss eller trappa till den nya norra entrén.    

5: Hus för samlad psykiatri och habilitering

Här byggs ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård (vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård) och habilitering. Det nya huset ger en modern och trivsam vårdmiljö för dessa patientgrupper, som idag vårdas i olika byggnader på och utanför sjukhusområdet.  Huset placeras i naturskönt område på en fin tomt sluttande ner mot Tinnerbäcken.

Huset byggs som ett så kallat passivhus. Det är en byggnad med minimalt energibehov vars uppvärmning främst sker genom att tillvarata den värme som alstras från människor, belysning och utrustning som finns i huset. Byggstart planeras till hösten 2016.

Kontakt

Bild på Reine Sundell

Reine Sundell

Fastighetschef

010- 103 87 14

e-post

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post

Denna webbplats