Framtidens universitetssjukhus

 Om Framtidens US

Framtidens US är samlingsnamnet för de omfattande om-och nybyggnationer som sker på Universitetssjukhuset i Linköping fram till år 2021.

Med ett samlat grepp om sjukhusets utveckling bygger vi för en vård i förändring. Målet är hållbarhet för såväl patienter och medarbetare som för ekonomi och miljö.

  • Rivning av betongmur vid O-huset

    Under vecka 13 och 14 pågår rivning av en betongstödmur vid O-huset.

    31 mars 2017


  • Gatuarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

    Under veckan 11 och 12 pågår gatuarbete utmed Sjukhusvägen och ned mot ögon- och psykiatribyggnaderna på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Trafiken kommer att ledas om vid sidan av arbetena men framkomligheterna till verksamheter i dessa byggnader kan vara begränsad under arbetets gång.

    15 mars 2017