Framtidens universitetssjukhus

Patient blir undersökt i näsan

Bilden visar ett nybetsbrev

Bilden visar byggjobbare på universitetssjukhuset i Linköping