Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus - Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

Lokaler anpassas efter vårdens behov

På sjukhuset bygger vi nytt för att vården ska kunna arbeta på bästa sätt - i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

 • Gatuarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Under veckan 11 och 12 pågår gatuarbete utmed Sjukhusvägen och ned mot ögon- och psykiatribyggnaderna på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Trafiken kommer att ledas om vid sidan av arbetena men framkomligheterna till verksamheter i dessa byggnader kan vara begränsad under arbetets gång.

  15 mars 2017


 • Start för utbyggnation av vårdavdelningar på Vrinnevisjukhuset

  Projektet inleds med markarbete på området utanför entrén Gröna porten och ned mot parkeringen Gärdet. Fram mot sommaren 2017 beräknas markarbetena vara klara. Därefter startar grundläggningen av de första nya tillbyggnaderna.

  6 mars 2017


 • Rättspsykiatriska regionkliniken invigd

  Nu är första byggetappen klar och i dag invigdes de nya lokalerna på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. ”Det är en stor dag”, sa regionrådet Mats Johansson (S).

  28 februari 2017


 • Öppet hus på rättspsykiatriska regionkliniken

  Söndagen den 26 februari 2017 klockan 09.00-16.00 visar vi upp våra nya lokaler i Vadstena. Start varje hel timma, sista start 15.00.

  20 februari 2017


 • Byggstart för Tinnerbäckshuset

  I dag startade bygget av Tinnerbäckshuset på Universitetssjukhuset i Linköping (US) officiellt. Regionråd Mats Johansson (S) stod för den symboliska sprängningen.

  14 februari 2017


 • Kvällsarbete i och intill huvudentrén på Vrinnevisjukhuset

  Mellan den 31 januari och den 2 februari pågår arbetet i huvudentrén på Vrinnevisjukhuset i samband med den ombyggnation som pågår där. Arbete sker även i korridorerna intill entrén. för att minimera störningar för patienter och besökare läggs arbetet kvällstid mellan klockan 18 och 21.

  1 februari 2017


Kontakt

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Bo Orlenius

Bo Orlenius

Vårddirektör Vrinnevisjukhuset

010-104 26 22

0703-16 70 11

e-post

Bild på Jan Cederborg

Jan Cederborg

Verksamhetschef

010-104 83 52

e-post