Om regionen

Bildlänk till öppna data

Öppna data

Öppen data är data som är kostnadsfri och som får återanvändas av vem som helst utan andra begränsningar än att möjligen...

Läs mer 

Bilden visar sociala medier ikoner

Region Östergötland i media

Här kan du följa den aktuella medierapporteringen kring Region Östergötland...

Läs mer 

Bilden visar en man som pratar i telefonen

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktinformation till den politiska ledningen, hälso- och sjukvårdsledning, ledningsstab, regional utvec...

Läs mer 

 Här hittar du filmer som är producerade av Region Östergötland