Landstinget i Östergötland

Snabbspår – för nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens

Bilden visar ett stetoskop och en jordglob

Region Östergötland arbetar aktivt för att nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Arbetet underlättas av god samverkan kring språkutbildning och språkpraktikplatser mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen.

Nyanländ med hälso- och sjukvårdskompetens?

Har du akademisk examen i ett hälso-och sjukvårdsyrke från ett annat land kan du intensivläsa svenska och snabbt göra dig redo för att börja arbeta i den svenska sjukvården. International Office (IO) samverkar med Linköpings universitet (LiU) och Arbetsförmedlingen för att korta ner processen till svensk legitimation för dig som är nyanländ och har hälso- och sjukvårdskompetens.

Språksnabbspår i två steg

Goda kunskaper i svenska språket är en av förutsättningarna för att du ska få svensk legitimation i våra vårdyrken och för att du ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden, erbjuder Region Östergötland ett språksnabbspår i två steg. Regionen vill hjälpa dig som nyanländ att snabbare få ut din yrkeslegitimation. Som deltagare får du en tidig inblick och orientering i den svenska sjukvården på nära håll samt stöd i processen till svensk legitimation.

Steg 1 - Korta vägen på Linköpings universitet

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning på Linköpings universitetet i samarbete med Arbetsförmedlingen. Inom ramen för språksnabbspåret bidrar region Östergötland med tilläggsutbildningar med fokus på hälso – och sjukvård. Om du väljer att läsa SFI i din hemkommun är du också välkommen till dessa tilläggs utbildningar. I steg 1 ingår även språkpraktik i omsorgs- och sjukvårdsverksamhet. Läs mer om tilläggsutbildningar i dokumenten som finns bifogade på sidan.

Steg 2 - C1 gruppen - Korta vägen – Linköpings universitet

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Linköpings universitet. Även detta steg kompletteras med tilläggsutbildningar med djupare hälso- och sjukvårdsfokus. Läs mer om tilläggsutbildningar i dokumenten som finns bifogade på sidan 

Fadder

Inom ramen för språksnabbspåret kommer du även att erbjudas en fadder som fungerar som ett bollplank och ger möjlighet till nätverk i din profession.

Legitimationsprocess via Socialstyrelsen

Efter språksnabbspåret värderas din kunskap och processen för att du ska få din yrkeslegitimation kan inledas. Arbetet sköts av Socialstyrelsen, som tittar på följande punkter:

  • Granskning av dokument
  • Kunskapsprov
  • Kursförfattningar
  • Intyg språkkunskaper
  • Praktisk tjänstgöring

Kontakt

Bild på Sly Agouda

Sly Agouda

Samordnare språksnabbspåret

010-103 69 73

e-post

Bild på Sara Mellergård

Sara Mellergård

HR-strateg, Kompetensförsörjning

010-103 09 06

e-post