Landstinget i Östergötland

Träffa oss på mässor 2017

Bild från en mässa med personal och besökare i vår monter

För att visa upp Region Östergötland som en attraktiv arbetsgivare och organisation deltar vi på mässor. Det kan handla om rekryteringsmässor eller mässor vi deltar i för att profilera Region Östergötland i ett bredare perspektiv.

Här lyfter vi fram de mässor som har ett brett rekryterings- och profileringsperspektiv. Utöver dessa övergripande aktiviteter finns även satsningar där enskilda enheter eller avdelningar från regionen deltar.